Overslaan naar content

WERKEN BIJ DE CHE.

Impact voor jou én de ander.

De Christelijke Hogeschool Ede leidt jaarlijks ruim 5.000 studenten op tot waardevolle professionals met hart voor hun vak. Circa 650 medewerkers dragen hier direct of indirect met veel gedrevenheid aan bij. Met resultaat: de CHE is al jaren één van de meest gewaardeerde hogescholen van Nederland. Werken bij de CHE betekent werken op een middelgrote hogeschool met een kleinschalig karakter. Medewerkers zijn erg betrokken op de studenten en hun ontwikkeling, net als op elkaar als collega’s. De hogeschool kenmerkt zich dan ook als een professionele gemeenschap van vakmensen die samen werken aan hetzelfde doel, elkaar ondersteunen en van elkaar leren. Tegelijkertijd is de school groot en complex genoeg om volop vrijheid en uitdaging aan haar medewerkers te blijven bieden.

Identiteit en professionaliteit

De CHE is een christelijke hogeschool. Daar zijn we trots op. De organisatie gaat met de tijd mee, maar de basis blijft al ruim 60 jaar hetzelfde: de Bijbel als Gods Woord. We geloven dat God op een liefdevolle manier bij ieders leven en de samenleving betrokken is en dat er door Jezus Christus verzoening en hoop is voor de wereld. Dat is iets waar elke medewerker van de CHE aan mag bijdragen door samen betrokken professionals op te leiden die de samenleving dienen, hoop brengen en vanuit hun overtuiging het verschil maken.

 Medewerkers van de CHE zijn de identiteitsdragers van de organisatie. Levende voorbeelden voor studenten en collega’s. Ieder met zijn of haar eigen verhaal en achtergrond. We verwachten van onze collega's dat ze op een positieve manier handen en voeten geven aan de identiteit van de school.

"De cultuur op de CHE vind ik een hele mooie cultuur, omdat ik hier collega’s tegenkom die met heel veel passie ook met studenten werken, die werken vanuit hun eigen persoonlijke gedrevenheid. Dat is een hele inspirerende omgeving om in te werken.” Harmen Jan Terwel - Docent opleiding Theologie

Werken als CHE-docent?

De CHE zoekt regelmatig betrokken docenten voor de verschillende opleidingen die de hogeschool rijk is. Een lesbevoegdheid is niet vereist; een masterdiploma wel. Ook verwachten we dat elke docent over ruime kennis en ervaring beschikt binnen het betreffende vakgebied. Voor startende docenten bieden we ook een opleidingsprogramma aan .

Werken als ondersteunende professional?

Om goed onderwijs te faciliteren, hebben we specialisten uit verschillende vakgebieden in huis. Denk aan huisvesting, planning van onderwijs, ICT, marketing, HRM, etc. Om een bijdrage aan deze processen te leveren is het belangrijk dat je dienstverlenend bent, kunt omgaan met complexiteit én dat je over de grenzen van je eigen vakgebied kunt kijken. Zo dragen wij direct en indirect bij aan goed onderwijs voor onze toekomstige professionals.

"Werken bij de CHE is werken met een grote diversiteit aan mensen. Een omgeving waar mensen er echt toe doen en gezien en gehoord worden. Dat maakt het voor mij aantrekkelijk om in bij de hogeschool te werken." Henk Langerak - Hoofd Huisvesting en Beheer

Arbeidsvoorwaarden in het kort

  • De Christelijke Hogeschool Ede valt onder de cao voor het hbo. Je wordt ingeschaald op basis van functie en werkervaring. Ook kun je gebruikmaken van diverse gunstige regelingen: denk aan ruim 10 weken vakantie, deels doorbetaald ouderschapsverlof en een fietsregeling. Onze collega's zijn gedreven en werken hard. Daarom besteden we ruime aandacht aan de werk-privébalans.

  • We ontdekken graag welke talenten medewerkers meebrengen en hoe ze daarmee de organisatie en zichzelf kunnen dienen. We denken daarbij steeds meer in wisselende rollen in plaats van functies. We stimuleren ontwikkeling en groei van onze collega's.

  • De CHE Academy ondersteunt medewerkers en leidinggevenden in hun ontwikkeling door mee te denken, vraag en aanbod bij elkaar te brengen en zelf opleidingsaanbod te ontwikkelen.